Przebudowa i rozbudowa hali

Ogłoszenie

Zarząd WZ EUROCOPERT Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji, w tym projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy hali produkcyjnej.

Zakres zadania:

  1. Przygotowanie i uzgodnienie ze zlecającym koncepcji rozbudowy i przebudowy hali wraz z wstępnym kosztorysem.
  2. Projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim.
  3. Uzyskanie pozwolenia na budowę.
  4. Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru (fakultatywnie, przygotowanie oferty w tym zakresie będzie mile widzialne, ale nie jest warunkiem rozpatrywania oferty).

Oferta winna zawierać:

– referencje i przykładowe realizacje w zakresie budownictwa przemysłowego,

– skład zespołu projektowego i dokumentację uprawnień,

– cenę za każdy etap oraz terminy wykonania (dla punktów 1-3).

Prosimy o składanie ofert do dnia 19 grudnia 2022 roku do godziny 12.00 w siedzibie spółki

Kontakt ze strony spółki: Członek Zarządu, Włodzimierz Tosik, tel. 600 927 807, mail: wlodzimierz.tosik<at>wzeurocopert.pl